İş Geliştirme

“İş Geliştirme”, genellikle kurulumu tamamlamış, hali hazırda çalışan işletmelerinin beklenilen performansı sergilemediğini bilen müşterilerimizin GoldenCrown FSDC’den talep ettikleri hizmetimizdir. Yatırımınızın bulunduğu konum, pazar ve hedef kitleniz hakkında yapılacak detaylı bir fizibilite çalışmasının ardından işletmenizin iç ve dış çevresini inceliyor, mevcut durumunuzun raporunu çıkarıyor ve tüm aksayan noktaları gözler önüne seriyoruz. Düzeltici faaliyetlerimizi önerinize sunuyor, hedeflere ulaşmak için gereken tüm adımları planlıyor ve uyguluyoruz

  • İş Planı Yenilenmesi
  • Şirket, Sektör, Müşteri ve Rekabet Analizi
  • İş Fikirleri Geliştirilmesi, Yeni Fırsatların Tanımlanması
  • Keşif / Fizibilite
  • Menü / Ürün / Hizmet Planlaması
  • Bütçe Çıkarılması
  • Finansal Planın Oluşturulması
  • Kurulumun Planlanması
  • Organizasyon Planının Hazırlanması

“İş Geliştirme” hizmetlerinden yararlanan müşterilerimizin, yukarıda yer alan “Keşif / Fizibilite” hizmet adımlarından sonra işletmeleri için yenileme yapıp yapmayacaklarının kararını vermeleri istenir. “Menü / Ürün / Hizmet Planlaması” ve daha sonraki hizmetler, verilen bu kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Gerekli görülen yenileme çalışmaları mevcut mimari durum, mutfak ekipmanları, teknik alt yapı, iç mimari dekorasyon, vb. konularını içeriyorsa “Tasarım ve Mühendislik” hizmetleri de devreye girebilir.