Kurulum ve Yenileme Danışmanlığı

Planlanan hedeflere ulaşacak şekilde sağlıklı çalışacak bir yiyecek içecek işletmesinin kurulması uzun ve meşakkatli bir iştir. İstatistiki çalışmalar yeni açılan her işletmenin 10-12% sinin kapandığını göstermektedir. Bununla beraber başarılı olup, sermaye artırımına giden işletmelerin oranı ise 20-25% aralığındadır. Yeni kurulan işletmelerin 60-70% si ise yerinde saymakta, büyüyememe/şubeleşememekte ve kapanmak için ekonomik kriz ve/veya enflasyonun işletme giderlerini, gelirlerinden daha yüksek hale getirmesini beklemektedir. Kurulan yiyecek içecek işletmelerinin yarısından fazlasında, açılıştaki heyecan sona erdiğinde ön görüldüğü kadar kazanamamanın hayal kırıklığı, işletmelerini yatırımcılar için yük durumuna sokmakta ve pişmanlık duymalarına sebep olmaktadır. Bu sebeple yatırımcıların yiyecek içecek işletmesi girişimlerini planlarken daha somut ve realist olmaları, iş hacmi, hedef kitle, Pazar, ürün, hizmet, pazarlama, finans, vb. gibi kazancı etkileyecek konularda çok dikkatli davranmaları gerekmektedir. Sadece kurulumun planlanmasında değil, uygulanması aşamalarında da konularında profesyonel kişiler ile çalışmamak, açılıştan sonra fark edilecek, telafisi çok masraflı sorunlar doğurabilmektedir. Konusunda profesyonel kişiler ile çalışmak ise yatırım maliyetini yükseltmek ile beraber, farklı alanlarda profesyonel olan kişilerin (aşçı, mimar, mühendis, satın alma sorumluları, vb.) birbirleri ile ilk kez çalışacak olmaları, hatta çoğu zaman ilk kez bir yiyecek içecek işletmesi kurulumunda yer almaları da maliyetlerinizi yükseltebilmekte ve/veya eksik/hatalı işletmeler kurmanıza sebep olabilmektedir.

Hedefledikleri karlılık oranlarına ulaşamayanlar için izlenilecek yollardan birisi 10% lik dilime dahil olup, işletmeyi kapatmak veya en iyi ihtimalle devretmektir. İzlenilecek diğer yol ise edinilen tecrübe ile yola devam etmek ve işletmeyi kârlı bir yatırım haline getirmektir. Kurulumda yapılan hatalara düşmemek, ekonomik çözümler ile kısa sürede hedeflere ulaşmak için profesyonel yardım almak çok önemlidir.

GoldenCrown Foodservice Design Consultancy yeni kurulacak veya hali hazırda kurulu tüm yiyecek içecek işletmeleri için, kurulum/yenileme çalışmaları yahut ticari faaliyetleri boyunca ihtiyaç duyacakları ürün, hizmet ve destekler hakkında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.