Menü Analiz Çalışmaları

GoldenCrown Foodservice Design Consultancy ticari faaliyetleri hali hazırda devam etmekte olan işletmelere menü performans değerlemesi için bir dizi istatistik çalışması yürütür. Bu çalışma sonrasında menünüzde hangi ürünlerin yıldız, hangilerinin tembel oldukları belirlenir. Gerekli görüldüğü takdirde hedef kitle ve Pazarın ihtiyaçları doğrultusunda menünüzden yeni ürün ve hizmet eksiltme ve/veya eklemesi yapılabilir.

  • Satışların Raporlanması
  • Pazar İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  • Yeni Ürün/Hizmet/Servis Fikirleri