Pazarlama ve Tanıtım

Yatırımınızın içinde bulunduğu pazarda tanınması ve aktif olarak rol alması için efektif pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç vardır. GoldenCrown FSDC olarak pazarlama planınızı oluştururken amacımız nokta atışı yapmak, hedef kitlenize ulaşmaktır. Pazarlama stratejilerimizi işletmenizi öncelikle hedef kitlesinin müdavimi, sonrasında pazarının hâkimi, ilerleyen dönemlerde de yeni trendlerin yaratıcısı konumuna getirecek şekilde planlarız.

  • Pazarlama Planının Oluşturulması
  • Kurumsal Kimlik Oluşturulması
  • Pazarlama ve Reklam Stratejilerinin Belirlenmesi

 

Aşağıdaki hizmetler Pazarlama ve Tanıtım faaliyetlerinin devamı olup, opsiyonel olarak ayrı ayrı yararlanılabilir.

  • Ürün/hizmet Fotoğraf, Video, Matbu Dokümantasyonların Hazırlanması
  • Web Sitesi, Sosyal Medya Platformlarının Oluşturulması ve Kısa Süreli Takibi
  • CRM Sistemi Kurulması
  • PR Çalışmaları
  • Gizli Müşteri Uygulamaları ve Değerlendirme Raporlaması