Üretim ve Hizmet Planlama

Yiyecek içecek işletmeleri, üretim ve servis kalitesini personelin inisiyatifinden çıkararak, daha somut, kontrol edilebilir ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için bazı proseslere sahip olmalıdır. Bu prosesler başta insan sağlığı ve güvenliği standartları göz önünde bulundurularak işletmenin faaliyetlerini maksimum verimlilik ve kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. GoldenCrown FSDC olarak işletmenizin karlılık hedeflerine hizmet edecek Üretim ve Hizmet Planını kurmakta ve sürekli yenileme ve iyileştirme prensibine haiz kalite çemberi personelini oluşturmaktayız.

  • İş Akışı ve Proseslerin Hazırlanması
  • Kalite El Kitabının Sunumu
  • Kalite Çemberinin Oluşturulması