Yiyecek İçecek İşletmesi Nedir?

Yiyecek İçecek İşletmesi nedir? sorusunu yanıtlamak hepimiz için oldukça kolaydır. Pek çok kişi farklı farklı kısa tanımlarda bulunabilir. Akademik tanımlamaları tekrar hatırlamak, bilgilerimizi tazelemek üzere aşağıdaki yazımızı sizlerle paylaşalım istedik.

Yiyecek içecek hizmetleri hem bağımsız olarak yürütülebilmekte hem de ağırlama endüstrisinin alt endüstrilerinin her biri içerisinde yer alabilmektedirler. Bu bağlamda yiyecek içecek endüstrisi hem bu endüstrileri etkilerken hem de bu endüstrilerden etkilenmektedir. Dolayısıyla yiyecek içecek işletmesi yöneticilerinin hem bu hususta hem de ağırlama endüstrisi içerisindeki alt faaliyet dalları arasındaki karşılıklı ilişki hakkında bilgi sahibi olmaları önem arz etmektedir (Ninemeier, 1998). Ağırlama endüstrisi içerisinde yer alan işletmeler; konaklama, yiyecek içecek, ulaşım ve eğlence işletmeleri olarak sıralanabilir (Sökmen, 2014). Ağırlama endüstrisinin önemli bir parçası olan yiyecek içecek işletmeleri de en fazla ticari amaçla çalışan işletmelerden biridir.

Şekil 1.1 Ağırlama Endüstrisi
Kaynak: Sökmen, 2014

Yiyecek içecek endüstrisi, insanların farklı nedenlerle ikamet ettikleri yerlerin dışına gerçekleştirdikleri seyahatlerde ya da geçici konaklamalarında yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet üreten işletmelerden oluşmaktadır. Yiyecek içecek işletmeleri; yapısı, teknik donanımı, konforu ve bakım durumu gibi maddesel, sosyal değeri ve personelin hizmet kalitesi gibi niteliksel elemanları ile kişilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmış işletmelerdir (Koçak, 2012; Sökmen, 2014). Yiyecek içecek işletmeleri, belirli bir bedel karşılığında müşterilerin yeme içme ihtiyaçlarını karşılayan ticari hizmet işletmeleridir (Aktaş, 2001). Yiyecek içecek işletmeleri; yapısı, teknik donanımı, konforu ve bakım durumu gibi maddesel, sosyal değeri ve personelin hizmet kalitesi gibi niteliksel elemanları ile kişilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı meslek olarak kabul eden ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmış işletmelerdir (Bölükoglu, 1988, s. 30).

Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sosyal Hayata Etkileri

Yiyecek içecek işletmeleri yeri ve zamanı geldiğinde her türlü toplantı, merasim, tören, ziyafet ve benzeri faaliyetler için sosyal bir merkez olarak kullanılabilmelidir. Böylece bu tesisler, insanları ortak bir amaç için bir araya getirmeye, onları kaynaştırmaya yardımcı bir araç olmakta, yalnızca açlığın ya da susuzluğun giderildiği bir yer olarak değil, aynı zamanda ruhsal açıdan yenilenmenin gerçekleştirildiği bir moral kaynağı fonksiyonunu da yerine getirilmelidir (Özata, 2010).

Yiyecek İçecek İşlemesi Nedir? makalemiz ile başladığımız yayınlarımız, yiyecek içecek işletmeleri hakkında dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz diğer yayınlarımız ile devam edecek. Umarım yazımızı beğenmişsinizdir. Lütfen görüş ve yorumlarınızı belirtiniz.

https://www.linkedin.com/pulse/yiyecek-i%25C3%25A7ecek-i%25C5%259Fletmesi-nedir-ali-ersin-altinta%25C3%25A7

Bir yanıt yazın