Yönetim Danışmanlığı

Yiyecek içecek işletmelerin de diğer tüm işletmelerde olduğu gibi pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, insan kaynakları(personel), halkla ilişkiler (PR) ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) yönetim fonksiyonları bulunur. Ancak yiyecek içecek işletmelerinin çoğu yalnızca ürün değil, hizmet de sunmaktadırlar. Sadece bu durum bile başka sektörlerde tecrübeli olan yöneticilerin ve/veya yatırımcıların zorlanmalarına sebep olmaktadır. Üstelik bahse konu ürünler yiyecek içecek olduğundan, gerek bireysel beslenme tecrübeleri sebebiyle işin hafife indirgenmesi, gerek konu ile ilgili engin bilgiye sahip olduğunu iddia eden pek çok kişinin yardımcı olacaklarını belirtmeleri, yiyecek içecek işletmesi kurmayı tüm yatırımcı ve girişimciler için odak noktası haline getirmektedir.

Yatırımcılar genellikle yeni bir yiyecek içecek işletmesi kurmaları için aşçı ve/veya işletmecilerden yardım alırlar. Sayısız gözlem ve tecrübelerimiz bizlere göstermiştir ki başarılı bir yiyecek içecek işletmesinin ekonomik şartlarda kurulumu için farklı disiplinlerde konusunda profesyonel kişilerin bir araya gelmeleri gerekmektedir. İşletmenin ürün ve hizmetlerini belirlemek için yiyecek içecek işletme müdürleri, mekân, teknik alanlar ve alt yapıları tasarlamak, uygulamaları kontrol etmek için tecrübeli mimar/mühendisler, ürün ve hizmet satın alımları için profesyonel bir ekip, ürün kalitesi ve lezzet için danışman şefler, pazarlama uzmanları, sektöre hâkim insan kaynakları yöneticileri bir arada hızlı ve uyum içerisinde çalışmalıdırlar. Şüphesiz diğerlerine nazaran sektörün her daim içinde olanlar sadece aşçılar ve işletmecilerdir. Fakat pek çok şefin ve işletmecinin teknik konularda mühendisler kadar bilgisi olmaması, işletmenin çalışır duruma gelmesi için gereğinden fazla zaman ve para kaybına sebep olmaktadır. Üstelik birbirinden farklı tüm bu disiplinlerin uyum ve organize halde çalışamamaları, ancak açılıştan sonra fark edilebilecek ve telafi edilmesi çok daha zor eksiklere/hatalara yol açmaktadır.

GoldenCrown Foodservice Design Consultancy, gerek kurumsal gerek bireysel girişimci olsun tüm yiyecek içecek işletmesi yatırımcıları için ihtiyaç duydukları yönetim desteğini sağlamaktadır. İş fikri aşamasından ilk servisin yapılmasına kadarki sürecin tamamı, doğru finans ve iş planı modellemeleri ile tasarlamaktadır.

Yönetim Danışmanlığı hizmetleri aşağıdaki alt hizmetlerden oluşur.